Loial

Politica de confidențialitate

CONFIDENTIALITATE

Îți mulțumim că vizitezi site-ul nostru. Când vizitezi site-ul loial.ro, când ne contactezi sau când apelezi la serviciile noastre, ne încredințezi informațiile tale. Scopul acestei Politici de confidențialitate este să îți explice ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce facem cu ele. Îți luăm în serios confidențialitatea și nu vindem niciodată liste sau adrese de e-mail. Fiind pe deplin conștienți de faptul că informațiile tale personale îți aparțin, facem tot posibilul să le stocăm în siguranță și să procesăm cu atenție informațiile pe care le împarți cu noi. Nu oferim informații unor părți terțe fără a te informa. Aceste informații sunt importante. Sperăm că le vei citi cu atenție.

Prin navigarea pe site-ul http://www.loial.ro sau prin contactarea noastră prin formular declarari că ai fost informat în mod adecvat asupra prelucrării datelor prin parcurgerea acestui document, denumit „Politică de confidențialitate”.

 

DEFINIȚII

Vom începe să definim câteva noțiuni care să te ajute să înțelegi prezenta Politică de confidențialitate.

loial.ro (sau „Site-ul”) este un site de prezentare al Societatii Loial Impex SRL oferit prin intermediul URL-ului http://www.loial.ro; Loial Impex SRL este o companie cu capital privat romanesc infiintata in 1993 avand ca principal obiect de activitate –Lucrari de instalatii electrice. Societatea are sediul social in Jud. Suceava, Mun.Suceava, com.Scheia, str. Oborului nr.75 A, având CIF RO3176126, denumit în continuare „Loial” sau „noi”.

Potrivit Legii nr. 677/2001 și a Regulamentului  (UE) 679/2016 (aplicabil în România din 25 mai 2018), Loial este operator de date cu caracter personal.

Când spunem „GDPR” ne referim la Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”);

Potrivit legislației, tu, în calitate de vizitator al site-ului ești o „persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

 

CINE SUNTEM

Loial Impex s-a infiintat la începutul anului 1993, avand ca principale domenii de activitate proiectarea, executia, mentenanta instalatiilor si constructiilor civile, industrial, ingineresti si semnalizare rutiera. Loial Impex are sediul social si professional in comuna Scheia, str.Oborului nr.75 A, Jud. Suceava, cod postal 727525, tel/fax: +40230526800; +40230526900; email: office@loial.ro;

SCHIMBĂRI

Putem schimba această Politică de confidențialitate în orice moment. Toate actualizările și modificările prezentei Politici sunt valabile imediat după notificare, pe care o vom realiza prin afișare pe site și/sau notificare pe e-mail.ÎNTREBĂRI ȘI SOLICITĂRI

Dacă ai întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor tale sau dorești să îți exerciți drepturile legale în legătură cu datele  pe care le deținem sau dacă ai îngrijorări cu privire la modul în care tratăm orice problemă de confidențialitate, ne poți scrie la adresa de e-mail: office@loial.ro;

 

CE FEL DE INFORMAȚII COLECTĂM?  

a) Informațiile pe care ni le furnizezi voluntar 

Când utilizezi formularul de pe site, când ne contactezi prin telefon sau e-mail sau comunici cu noi în orice mod, ne dai în mod voluntar informațiile pe care prelucrăm. Aceste informații includ numele, prenumele, adresa de e-mail și numărul de telefon.

Oferindu-ne aceste informații, noi le păstrăm în condiții de securitate și confidențialitate în baza noastră de date. Nu dezvăluim sau tranferăm informații către terți.

b) Informații pe care le colectăm automat 

Când navighezi pe site-ul nostru, este posibil să colectăm informații despre vizita ta pe site. Aceste informații pot include adresa IP, sistemul de operare, browserul, activitatea de navigare și alte informații despre modul în care ai interacționat cu site-u. Putem colecta aceste informații prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii de similare.

 

CARE ESTE TEMEIUL LEGAL PENTRU PRELUCRARE? 

În privința datelor pe care ni le oferi voluntar prin completarea și trimiterea formularului aferent sau prin contactarea noastră în orice mod, temeiul legal este „luarea unor măsuri la cererea persoanei vizate înaintea încheierii unui contract” (art. 5 alin. 2 lit. (a) din Legea nr. 677/2001) și „pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract” (art. 6 alin. (1) lit. b din Regulamentul (UE) 679/2016).

În privința datelor pe care ni oferi voluntar prin intermediul formularului de pe site despre serviciile oferite de noi, pe site, temeiul prelucrării este obligația noastră legală de a sprijini exercitarea dreptului de informare, dar și interesul nostru legitim de a oferi clientilor nostri transparență și informare.

Atât potrivit legislației actuale, cât și potrivit GDPR (aplicabil din 25 mai 2018), consimțământul tău nu este cerut în situația în care prelucrarea este necesară pentru efectuarea de demersuri pentru încheierea unui contract, îndeplinirea unei obligații legale sau interesul legitim.

În privința datelor pe care le colectăm automat prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare, temeiul pentru prelucrare este consimțământul. Odată cu accesarea site-ului, îți dai în mod valabil consimțământul asupra prelucrării.  

De asemenea vom colecta adresa candidatului atunci când acesta aplică pentru un post în compania noastră. Vom procesa datele personale doar pentru un scop specificat, explicit și legitim sau pentru un scop cerut de legea locală în țările în care operăm.

 

ÎN CE SCOPURI COLECTĂM DATELE? 

 

CÂT TIMP STOCĂM DATELE? 

Stocăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor, dar nu mai mult de 3 ani de la ultima vizită pe site sau ultima interacțiune cu noi.

 

CUM DEZVĂLUIM INFORMAȚIILE TALE?

Nu vom dezvălui informaţiile tale către terţe părţi, pentru a fi utilizate în propriile scopuri de marketing sau comerciale ale acestora, fără consimţământul tău. Totuşi, este posibil să dezvăluim informaţiile tale către următoarele entităţi:

 

TRANSFERĂM DATE CĂTRE STATE TERȚE?

În prezent, nu transferăm datele tale către state din afara Uniunii Europene. Dacă vom schimba politica, te vom informa în mod corespunzător, îți vom prezenta garanțiile aferente și îți vom soli cita consimțământul.

 

CARE SUNT DREPTURILE TALE?

CUM ÎȚI EXERCIȚI DREPTURILE

Pentru a-ți exercita drepturile legale, te rugăm să ne contactezi la adresa de e-mail: office@loial.ro;SECURITATEA PROCESĂRII

Vom procesa datele în mod sigur, vom aplica și menține măsuri tehnice adecvate pentru a proteja datele personale împotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau ilegale, alterare, divulgare sau acces neautorizat, în mod special atunci când procesarea presupune transmiterea datelor printr-o rețea atât cât și împotriva oricărei alte forme de procesare ilegală. Întrebări legate de securitatea datelor personale pot fi trimise către e-mail: office@loial.ro